Për rivleresim

Pershendetje, Kam një hyrje në rrugën Bajram Curri përball shkollës “Servete Maçi”, me siperfaqe 56 m2. Në këtë shtëpi ishim tre persona. Ja dhuruam djalit në vitin 2014. Sipas dokumenteve, prona vlerësohet 5.093.800 leke, ndersa tani prona vlerësohet 7.280.000.00 Leke dhe tatimi per rivlersim ka dal ne vlren 102.285.77. Prona është në emër të djalit, të cilit ja dhuruam ne prindërit e tij. Ju lutem se nuk di ku të vete. Ska asnjë adrese ku ta kërkojmë. Ju faleminderit.


Qytetari: M. Z. Data: 15 October , 2020, Kategoria: Uncategorized.

2 responses to “Për rivleresim”

 1. Ada Dimo Ada Dimo says:
  1

  Pershendetje,

  Aplikimi per sherbimin e rivleresimit te pasurise kryhet permes portalit qeveritar e-Albania. Ne linkun ne vijim gjeni informacionin e detajuar mbi proceduren dhe dokumentacionin e nevojshem per te aplikuar per kete sherbim. https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13598
  Afati per kryerjen e aplikimit per sherbimin e rivleresimit te pasurive te paluajtshme eshte shtyre deri me dt. 31 dhjetor 2020.

  Faleminderit

 2. 2

  Pershendetje! Nese kerkoni informacion mbi menyren e perllogaritjes se mases se tatimit per rivleresimin e pasurise, ju mund t’i drejtoheni me ane te nje kerkese per informacion zyres vendore te ASHK-se, ku rezulton e regjistruar prona juaj.
  Kerkesen mund ta dergoni me poste, duke bashkelidhur edhe fotokopjen e dokumentave qe dispononi.
  Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet