Per regjistrimin e pasurise

Jam përfitues i tokës bujqesore ne përdorim me Ligjin 7501. Aktualisht ne zyrat vendore figurojnë 3 numra pasurie ne emrin tim. Per kete arsye AKSH nuk procedon me regjistrimin, ndërsa zyrat vendore nuk me orientojnë si duhet te veprojmë per regjistruar pronën time. Ku duhet te drejtohem?

Faleminderit


Qytetari: Y. j. Data: 10 July , 2020, Kategoria: Ceshtje pronesie.

One response to “Per regjistrimin e pasurise”

  1. Pershendetje. Ju sugjerojme qe t’i drejtoheni me nje kerkese te re ASHK-se lidhur me regjistrimin e AMTP-se ne emrin tuaj, mbi bazen e ligjit 20/2020, “Per perfundimin e proceseve kalimtare te regjistrimit te pronesise”. Nese serish pergjigjia nga ASHK eshte negative dhe ju nuk arrini te gjeni zgjidhje, e vetmja mundesi ju mbetet t’i drejtoheni gjykates.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet