Per pension.

Jam nje person invalidit tetraplegjik qe trajtohem me pension invaliditeti si dhe perfitimet nga statusi i ivalidit para- tetraplegjik (pergjithemone) .
Ne muajin Nentor mbush moshen per pension pleqerie dhe per kete desha te pyes se pagesa nga statusi i invalidit tetraplegjik vazhdon dhe pas kesaj dhe se per kete duhet rikomisionim i pervitshem ? Faleminderit.


Qytetari: V. D. Data: 21 September , 2019, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Per pension.”

  1. 2

    Ligji per sigurimet shoqerore parashikon te drejten per te perfituar vetem nje pension. Eshte vete personi i interesuar, pra ne kete rast ju, qe do te zgjidhni se cilin nga pensionet do te perfitoni, pension invaliditeti, apo pleqerie, ne varesi te vleres qe percaktohet per secilin prej tyre. Pensioni i pleqerise eshte edhe me praktik, duke qene se nuk i nenshtrohet rishikimeve te pervitshme, sic ndodh me pensionin e invaliditetit. Konkretisht, dispozita ligjore qe rregullon kete ceshtje, parashikon:
    “c)Personi që përfiton pension për invaliditet, kur plotëson moshën, ka të drejtë të kërkojë pension pleqërie, nëse ky do të jetë më i favorshëm për të.”

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet