Per Pagen e Luftes

A mund te perfitoj pagen e luftes?


Qytetari: M. S. Data: 14 May , 2020, Kategoria: Uncategorized.

2 responses to “Per Pagen e Luftes”

 1. Pershendetje,

  Ju lutem na jepni nje informacion ne lidhje me kushtet/specifikat tuaja te punesimit, pasi nisur nga mungesa e informacionit jemi ne pamundesi t’ju kthejme nje pergjigje te sakte.
  Gjithsesi, ju bejme me dije se perfitues se ndihmes financiare sipas paketes nr. 2 (VKM nr. 305, date 16.04.2020) jane nje nga kategorite e meposhtme:
  – Të punësuarit e subjekteve me të ardhura vjetore mbi 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë, të mbyllura sipas Urdhrit/ave të MSHMS, të cilët kanë qenë në punë në datën e hyrjes në fuqi të Urdhrit/ave të MSHMS, përfitojnë ndihmë financiare prej 40.000 (dyzetëmijë) lekë.
  – Të punësuarit e subjekteve të lejuar për të ushtruar aktivitet, të cilët janë larguar nga puna nga data e hyrjes në fuqi të Urdhrit/ave të MSHMS deri në datën 10 Prill 2020, përfitojnë ndihmë financiare prej 40.000 (dyzetëmijë) lekë. Data e dorëzimit të formularit E-sig 027, nuk duhet të jenë më e vonë së 10 Prill 2020.
  – Të punësuarit e subjekteve me të ardhura vjetore deri në 14 000 000 lekë, të lejuara për të ushtruar aktivitet sipas Urdhërit/ave të MSHMS, të cilët kanë qenë në punë që në datën e hyrjes në fuqi të Urdhrit/ave të MSHMS, përfitojnë ndihmë financiare prej 40.000 (dyzetëmijë) lekë. (Nuk përfshihen punonjësit përfitues sipas pikës 2)
  – Të punësuarit e subjekteve që ushtrojnë aktivitet në sektorin e strukturave akomoduese, të cilët figurojnë në listëpagesat e subjekteve, deri në datën e Urdhrit/ave të MSHMS, përfitojnë ndihmë financiare prej 40.000 (dyzetëmijë) lekë. Nëse subjekti ushtron disa lloje aktivitetesh, përfitojnë vetëm të punësuarit në aktivitetin e strukturës akomoduese.

  Nese beni pjese ne nje nga kategorite e mesiperme, duhet te komunikoni me punedhenesin (ose ish punedhenesin) tuaj per te plotesuar aplikimimin per perftimin e ndihmes financiare.

  Faleminderit

 2. Pershendetje. Ju duhet te na specifikoni kushtet tuaja, ne menyre qe te mund t’ju themi nese jeni perfitues te paketave te ndihmes financiare te shtetit (pagen e luftes). Disa nga kategorite qe perfitojne jane:
  1. Personat e punesuar ne aktivitete te cilat u mbyllen gjate periudhes se fatkeqesise natyrore me Urdher te Ministrise se Shendetesise.
  2. Personat qe u larguan nga puna gjate kesaj periudhe.
  3. Personat qe ishin perfitues te ndihmes ekonomike.
  4. Personat qe ishin perfitues te pageses se papunesise,ose kishin aplikuar per te qene perfitues deri ne daten 1 mars.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet