Per kontrate pune ne shtet

Pershendetje! Kam kryer denim ne France me burg 1 vit. Isha i interesuar a ndikon kjo ne qofte se une dua te lidh nje kontrate pune ne shtet? Ju faleminderit


Qytetari: e. z. Data: 31 October , 2020, Kategoria: Marredhenie pune.

One response to “Per kontrate pune ne shtet”

  1. 1

    Pershendetje. Qenia i denuar penalisht me pare, ndikon ne punesimin tuaj nese vendi i punes ka si kriter qe personi qe do te punesohet nuk duhet te jete i denuar, apo nese ka specifikime lidhur me denimet. Kjo mund te ndodhe si per pune ne shtet, ashtu edhe per pune ne subjekte private. Pra, se pari ju duhet te shikoni kriteret e punesimit ne cdo rast konkret dhe te shikoni nese ekzistenca e nje denimi penal eshte kriter skualifikues apo jo.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet