Per ekspuls

Pershendetje,

Ne shkurt te vitit 2018 jam kapur duke ikur ilegal ne Greqi. Kam bere 10 dite burg.  Doja te dija nese  kam ekspuls apo jo sepse nuk me dhane asgje kur kam dal.  Edhe ne pashaporte nuk kam asnje vule ne lidhje me ekspuls. Si mund ta verifikoje? Faleminderit,


Qytetari: M. C. Data: 2 August , 2020, Kategoria: Levizje jashte vendit.

2 responses to “Per ekspuls”

  1. 1

    Pershendetje,

    Ju ose perfaqesuesi juaj ligjor mund t’i drejtoheni me nje kerkese me shkrim, autoritetit pergjegjes Policise Kufitare ne Greqi, permes se ciles te kerkohet informacion nese mdaj jush eshte marre nje mase ndalim-hyrjeje ne zonen Shengen ose nese po, vertetim nese ka mbaruar afati i ekspulsit. Kerkesa per informacion duhet te jete ne gjuhen greke, nenshkrimi juaj duhet te jete i noterizuar nga autoritetet publike dhe kerkeses duhet t’i bashkelidhet nje kopje e pashaportes tuaj.

    Faleminderit

  2. Pershendetje. Per te ditur nese keni ndalim per te hyre ne zonen Shengen dhe nese po, afatin e ndalimit, duhet t’i drejtoni nje kerkese autoriteteve kompetente greke. Kerkesen mund ta dergoni nepermjet sherbimit postar. Pergjigjia vjen brenda nje afati maksimal prej 60 ditesh, po me ane te sherbimit postar.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet