Pensioni ushqimor per femijet

Pershendetje,

Ish burri nuk paguan pensionin ushqimor per femijet. Une nuk punoj e nuk marr as asistence. Cfare duhet te bej? Faleminderit,


Qytetari: A. S. Data: 27 April , 2020, Kategoria: Uncategorized.

2 responses to “Pensioni ushqimor per femijet”

 1. Ertil Mecaj Ertil Mecaj says:

  Pershendetje,

  Vendimi i gjykates per detyrimin per ushqim te ish-bashkeshortit Tuaj perben titull ekzekutiv, si rrjedhoje venia ne ekzekutim mund te behet ose ne menyre vullnetare, dhe ne rast te mos ekzekutimi vullnetar mund te aplikohet ekzekutimi i detyrueshem. Perderisa ish-bashkeshorti juaj nuk ka bere ekzekutim vullnetar, mund t’i drejtoheni zyrave permbarimore (shteterore ose private) per vazhdimin e ekzekutimit te detyrimit per ushqim ne favor te femijeve Tuaj.

  Gjithe te mirat!

 2. Pershendetje!

  Per ekzekutimin e vendimin gjyqesor per pensionin ushqimor per femijet, Ju mund t’i drejtoheni permbaruesit gjyqesore shteteror ose nje permbaruesi privat. Nese ish bashkeshorti juaj merr page ose shperblime te tjera, ky detyrim do t’i ekzekutohet permes ndalesave ne pagen e tij.

  Ne rast se jeni ne kushte te veshtira ekonomike, ju bejme me dije se mund te aplikoni edhe per perfitimin e ndihmes ekonomike. Aplikimi behet nga dt 1-10 e cdo muaji. Per shkak te situates se pandemise, aplikimet gjate kesaj periudhe pranohen nga administratoret shoqerore te njesive administrative ne forme elektronike ose postare. Ne faqen zyrtare te Sherbimit Social Shteteror ne web http://www.sherbimisocial.gov.al/formulari-i-aplikimit-per-perfitimin-e-ndihmes-ekonomike/ mund te gjeni formularin e aplkimit per ndihme ekonomike, si dhe kontaktet e te gjithe administratoreve shoqeror ne Shqiperi.

  Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet