Pension

Te nderuar juriste!

Ne moshen 64 vjecare, pas nje gjyqi te zgjatur per fitimin e disa viteve pune, dal ne pension ne dhjetor 2018. Pyetja eshte a ka ndonje mundesi per perfitime te munguara te pensionit per vitet e humbura?

Qytetari: B.B.
Data: 23 Dhjetor 2019, Kategoria: Kontribute shoqërore

Përgjigje nga Avokatët tanë për pyetjen.

Juristi Online

2 Responses

 1. Ka dy momente që duhen sqaruar për rastin tuaj.
  Së pari: Në rast se e ke fituar gjyqin me vendim për “Njohjen e viteve të punës”, atëherë Sigurimet Shoqërore e lidhin pensionin e pleqërisë nga momenti që duhej të përfitoje, së bashku me prapambetjet.
  Së dyti: Në rast se e ke fituar gjyqin me vendim “Vërtetimin e faktit juridik”, atëherë Sigurimet Shoqërore nuk e lidhin pensionin pleqërisë nga momenti që të ka lindur e drejta, por nga momenti që Vendimi gjyqësor ka marrë formë të prerë (kjo është praktika e sigurimeve shoqërore).
  Në rastin e dytë duhet të hapësh gjyq në Gjykatën Administrative kompetente, për të kërkuar pensionet e prapambetura nga momenti që të ka lindur e drejta. Praktika gjyqësore përgjithësisht i ka dhënë të drejtë shtetasve).

 2. Pershendetje!
  Nese keni ndjekur ceshtje gjyqesore me objekt Njohje te viteve te punes nga vendimi qe ka marre forme te prere shtesat merren me perjashtim te rasteve kur ka kaluar afati 3 vjecar .
  Ne baze te vendimi nr.482 dt.29.06.2016 per Disa Ceshtje te Dokumentimt te periudhave te sigurimit dhe Vjetersise ne Pune per efket pensioni vendimi gjyqesor i fakt do rishqyrtohet edhe njehere nga sigurimet shoqerore pasatj diferencat do ti marresh Gjykaten Administrative mbi bazen e vendimit te D.R.S.Sh

Lini një Përgjigje