Pension

Te nderuar juriste!

Ne moshen 64 vjecare, pas nje gjyqi te zgjatur per fitimin e disa viteve pune, dal ne pension ne dhjetor 2018. Pyetja eshte a ka ndonje mundesi per perfitime te munguara te pensionit per vitet e humbura?


Qytetari: B. B. Data: 23 December , 2019, Kategoria: Kontribute shoqerore.

2 responses to “Pension”

 1. Suela Sulkja Suela Sulkja says:

  Pershendetje!
  Nese keni ndjekur ceshtje gjyqesore me objekt Njohje te viteve te punes nga vendimi qe ka marre forme te prere shtesat merren me perjashtim te rasteve kur ka kaluar afati 3 vjecar .
  Ne baze te vendimi nr.482 dt.29.06.2016 per Disa Ceshtje te Dokumentimt te periudhave te sigurimit dhe Vjetersise ne Pune per efket pensioni vendimi gjyqesor i fakt do rishqyrtohet edhe njehere nga sigurimet shoqerore pasatj diferencat do ti marresh Gjykaten Administrative mbi bazen e vendimit te D.R.S.Sh

 2. Ka dy momente që duhen sqaruar për rastin tuaj.
  Së pari: Në rast se e ke fituar gjyqin me vendim për “Njohjen e viteve të punës”, atëherë Sigurimet Shoqërore e lidhin pensionin e pleqërisë nga momenti që duhej të përfitoje, së bashku me prapambetjet.
  Së dyti: Në rast se e ke fituar gjyqin me vendim “Vërtetimin e faktit juridik”, atëherë Sigurimet Shoqërore nuk e lidhin pensionin pleqërisë nga momenti që të ka lindur e drejta, por nga momenti që Vendimi gjyqësor ka marrë formë të prerë (kjo është praktika e sigurimeve shoqërore).
  Në rastin e dytë duhet të hapësh gjyq në Gjykatën Administrative kompetente, për të kërkuar pensionet e prapambetura nga momenti që të ka lindur e drejta. Praktika gjyqësore përgjithësisht i ka dhënë të drejtë shtetasve).

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet