Pension ushqimor

Pershendetje,

Dua te di ne rastet e zgjidhjes se marteses, pensioni ushqimor perllogaritiet nga data e kerkese padise apo nga data e marrjes se vendimit? Flm


Qytetari: K. N. Data: 2 November , 2020, Kategoria: Familjare.

One response to “Pension ushqimor”

  1. 2

    Pershendetje
    Kodi i Familjes ne neni 210 te tij percakton se detyrimi për ushqim fillon nga data e ngritjes së padisë. Pra, si date reference per detyrim ushqimore eshte data e depozitimit te padise ne gjykate.
    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet