Pergjegjesia penale e personit juridik

Pershendetje! Ju lutem kam nje ceshtje. Mund te me sqaroni rreth pergjegjesise penale mbi personat juridik? Faleminderit


Qytetari: E. H. Data: 12 December , 2020, Kategoria: Penale.

One response to “Pergjegjesia penale e personit juridik”

 1. Pershendetje,

  Ju informojme se pergjegjesia penale e personave juridike rregullohet me ligjin Nr.9754, datë 14.6.2007 “Per pergjegjesine penale te personave juridike”. Ky ligj përcakton rregullat për përgjegjësinë, procedimin penal dhe llojet e masave ndëshkuese, që merren ndaj personave juridikë, për kryerjen e veprës penale.

  Personi juridik ka përgjegjësi për vepra penale të kryera:
  a) në emër ose në dobi të tij, nga organet dhe përfaqësuesit e tij;
  b) në emër ose në dobi të tij, nga një person, që është nën autoritetin e personit që përfaqëson, drejton dhe administron personin juridik;
  c) në emër ose në dobi të tij, për shkak të mungesës së kontrollit apo të mbikëqyrjes nga personi që drejton, përfaqëson dhe administron personin juridik.

  Per me shume informacion, mund te konsultoheni me ligjin Nr.9754, datë 14.6.2007, te cilin e gjeni te botuar ne Fletoren Zyrtare nr. 77, date 14.06.2007, ne linkun e meposhtem: https://qbz.gov.al/eli/fz/2007/77/33d8531e-15b5-410e-80cb-04dc8888b94b. Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet