Pavlefshmeria e vendimit AKKP

Pershendetje,

Jemi ne nje proces gjyqesor ku na kane paditur bashkepronaret per nje prone. Kerkohet pavlefshmeri e vendimit AKKP e vitit 1995, sepse gjoja ne e kemi dhuruar pronen. Si mund te kundershtojme kete padi?

Faleminderit,


Qytetari: G. B. Data: 28 July , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Pavlefshmeria e vendimit AKKP”

  1. Pershendetje. Nese ju nuk keni lidhur kontraten qe pretendohet do te paraqisni ne gjykate te gjithe provat e nevojshme. Nese mendoni se kontrata e dhurimit eshte e pavlefshme dhe nuk eshte nenshkruar nga ju, keni te drejte te kerkoni kryerjen e nje ekspertize kaligrafike qe verifikon vertetesine e nenshkrimeve. Persa i perket mundesise per te paraqitur kundershtime te tjera, nuk mund t’ju japim nje pergjigje pa njohur me detaje dosjen gjyqesore.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet