Pavlefshmeria absolute e akteve

Pershendetje! Doja te dija se ne cfare momenti gjate seances paraprake kerkohet pavlefshmeria absolute e akteve ne baze te nenit 128/1 pika c? Faleminderit paraprakisht!


Qytetari: E. V. Data: 30 October , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Pavlefshmeria absolute e akteve”

  1. 1

    Pershendetje,
    Neni 128 percakton rastet ne te cilat aktet konsiderohen absolutisht te pavlefshme, gjate procesit penal. Neni 129 dhe 130 parashikojne rastet e pavlefshmerise realtive, afatet e kerkeses, dhe pasojat e nje akti realitivisht te pavlefshem.
    Pavlefshmeria absolute eshte nje institut si i te drejtes civile dhe asaj penale. Ne te gjitha rastet, akti absolutisht i pavleshem, eshte nje akt i cili konsiderohet nul, qe nuk ka ekzistuar asnjehere, dhe qe nuk ka sjell asnje pasoje qe nga momenti i krijimit te tij. Ne kete kuptim, koha ne te cilen konstatohet nje akt absolutisht i pavlefshem, nuk ka rendesi dhe kerkesa per konstatimit e nje akti absolutisht te pavlefshem, mund te ngrihet ne cdo moment, me inicilative te pales, apo edhe kryesisht nga gjykata.
    Faleminderit.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet