Pasurite e patundshme perpara celebrimit

Pershendetje
Kam blere nje apartament ne ndertim vetem une si bleres dhe gjithashtu nje apartament me te dashuren te dy bashkepronar.
Nese bejme celebrim e dashura ka te drejta mbi apartamentin qe kam blere me pare?

Qytetari: E.B.
Data: 22 Gusht 2023, Kategoria: Familjare

Përgjigje nga Avokatët tanë për pyetjen.

Juristi Online

One Response

  1. Pershendetje,

    Ne baze te percaktimeve te Kodit te Familjes, neni 77, eshte percaktuar se:Pasuri vetjake e bashkëshortit që nuk bën pjesë në bashkësi është:
    a) pasuria, e cila para lidhjes së martesës ishte në bashkëpronësi të bashkëshortit me persona të tjerë ose kundrejt së cilës ai ishte titullar i një të drejte reale përdorimi.
    Pra pasuria juaj nuk do te perfshihet ne regjimin martesor pasi ajo eshte pasuri e fituar para lidhjes se marteses.
    Faleminderit!

Lini një Përgjigje