Pasuria me testament

Pershendetje,

Interesohem te di se pas vdekjes te personit kur hapet testamenti? Si eshte procedura? Faleminderit,


Qytetari: t. A. Data: 28 October , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Pasuria me testament”

  1. Pershendetje

    Deshmia e trashegimise testamentare me akt noterial celet ne zyren prane noterit ku eshte hartuar testamenti. Ne rast se testamenti eshte ollograf pra nese eshte shkruar tërësisht me dorën e testatorit (neni 393 Kodi Civil), gjithashtu mund te celet prane zyres te noterit nese eshte depozituar atje per ruajtje (neni 396 KC). Ne rastin kur testamenti eshte ollograf dhe nuk eshte depozituar prane nje zyre noterie per ruajtje, ju mund ta celni ne zyren noteriale ne te cilen ka pasur banimin e fundit testatori.

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet