Parashkrim Fitues

Pershendetje,

A mund të fitohet me parashkrim fitues një pasuri truall në pronësi të shtetit, edhe pse posedohet prej 20 vitesh apo duhen pritur aktet nënligjore të ligjit 20/2020 për ta blerë këtë pasuri? Faleminderit,


Qytetari: G. B. Data: 1 February , 2021, Kategoria: Ceshtje pronesie.

One response to “Parashkrim Fitues”

  1. 3

    Pershendetje. Fitimi i pronesise me parashkrim fitues eshte rast perjashtimor i fitimit te pronesise dhe zbatohet vetem ne ato raste kur asnje rregullim ligjor, veprim juridik, apo forme tjeter mund te zbatohet. Nisur nga kjo, eshte ne varesi te llojit te prones shteterore dhe nese ajo i nenshtrohet rregullimeve te ligjit 20/2020, nese ju keni te drejte t’i drejtoheni gjykates mbi bazen e fitimit te pronesise me parashkrim fitues pa titull, apo do te kerkoni privatizimin e kesaj pasurie mbi bazen e ligjit.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet