Paketa e ndihmes financiare nr. 1 – biznes bar-kafe

Pershendetje,

Jam i interesuar te di nese biznesi im bar-kafe i regjistruar ne daten 03.03.2020 dhe i mbyllur ne zbatim te urdhrave te autoriteteve mund te perfitoje nga paketa e ndihmes financiare. Drejtoria Rajonale  Tatimore me ka refuzuar 2 here kerkesen. Jemi 2 persona te siguruar nga dt. 3 mars qe punojme ne kete biznes. A na takon neve te perfitojme pagen e luftes? Si duhet te veproj ne kete rast? Pres nje pergjigje nga ana tuaj. Faleminderit!


Qytetari: E. O. Data: 23 April , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Paketa e ndihmes financiare nr. 1 – biznes bar-kafe”

  1. Pershendetje,

    Nje nder kriteret per te verifikuar perputhshmerine e subjekteve qe do te perfitojne nga ndihma financaire, eshte verifikimi i listepagesave perkatese. VKM percakton se ndihma financiare për të vetëpunësuarit/të punësuarit do te llogaritet dhe jepet sipas listëpagesave të deklaruara nga subjektet tatimpaguese. Ne rast te subjekteve qe i depozitojne listepagesat cdo tre muaj do te verifikohen listepagesat e tre muajve te fundit te 2019, ndersa per ato bizenese qe i deklarojne cdo muaj, do te verifikohet listepagesa e muajit janar 2020. Nese ju jeni regjistruar ne muajin Mars 2020, atehere rezulton qe ju ne momentin e fillimit te gjendjes se fatkeqesise natyrore, nuk kishit depozituar ende asnje listepagese.

    Faleminderit,

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet