Paga e luftes

A kemi per te marre edhe kete muaj i bie me 15 qershor?


Qytetari: L. L. Data: 29 May , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Paga e luftes”

  1. Pershendetje,

    Paga e luftes e perfituar sipas paketes se pare te ndihmes financiare te siguruar nga shteti (VKM 254 date 27.03.2020 e ndryshuar) i shtrin efektet nga data 1 prill 2020 deri në përfundim të gjendjes së epidemisë nga COVID-19, por jo më shumë se 3 (tre) muaj.
    Nese ju vijoni te jeni nje biznes i mbyllur, ne zbatim te urdhrave te MSHMS per shkak te pandemise, do te thote qe do te paguheni edhe ne muajin ne vijim. Por me dt 18 maj jane hapur pjesa me e madhe e aktiviteteve tregtare duke zbatuar masat dhe protokollet perkatese te sigurise.

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet