Njoftimi i vendimit gjyqesor te zbardhur

Pershendetje,

cili eshte ai afat ne procesin civil qe fillon nga dita e njoftimit qe vendimi eshte zbardhur? Faleminderit,


Qytetari: L. F. Data: 18 August , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Njoftimi i vendimit gjyqesor te zbardhur”

  1. Pershendetje

    Ne momentin qe paleve ju njoftohet vendimi i arsyetuar, duke filluar nga e nesermja e dites se njoftimit te ketij vendimi, fillon afati i ankimit, apo rekursit, ne varesi nese eshte vendim i gjykates se shkalles se pare, apo te Apelit. Faleminderit,

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet