Një shtetas shqiptar i arrestuar nga interpol për llogari të shqipërisë ,si veprohet ne rast se nuk pranohet ekstradimi në shqipëri

Një shtetas i arrestuar në Be ,për llogari të shqipërisë, shtetasi ka kerkuar mos ekstradimin ne shqiperi dhe eshte pranuar kerkesa e tij !
Në këtë rast ai duhet të vazhdojë denimin në atë shtet apo lirohet nga burgu ?


Qytetari: N. L. Data: 3 February , 2020, Kategoria: Penale.

One response to “Një shtetas shqiptar i arrestuar nga interpol për llogari të shqipërisë ,si veprohet ne rast se nuk pranohet ekstradimi në shqipëri”

  1. Në rast se është ndaluar për llogari të shtetit shqiptar (për vepra penale që janë kryer në Shqipëri) dhe është refuzuar me vendim të formës së prerë ekstradimi (duhen parë shkaqet e refuzimit) nuk ka arsye të kryejë dënimin në atë shtet, por duhet të lirohet.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet