Nevojë për avokatë

Kam një problem dhe kam nevojë për një avokatë…..
…….
……


Qytetari: E. M. Data: 12 September , 2019, Kategoria: Kerkese per ndihme juridike dytesore.

One response to “Nevojë për avokatë”

  1. 1

    Mund te drejtoheni tek zyrat e Klinikave te Ligjit ne adresat e meposhtme:i. Klinika e Ligjit Durrës: adresa Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Kampusi Universitar, Spitallë, Ndertesa nr. 2, Durrës; Adresë e-mail: klinikateligjit@osfa.al; Tel: +355 68 87 628 66;Orari i pritjes: 09.00 – 14.00;ii. Klinika e Ligjit Shkodër: adresa Kole Idromeno, kati i dytë, sipër Intesa San Paolo Bank, Shkodër; Adresë e-mail: klinikateligjit@osfa.al; Tel: +355 22 80 80 90;Orari i pritjes: 09.00 – 14.00iii. Klinika e Ligjit Vlorë, adresa: Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, Fakultetit i Shkencave Humane, Departamenti i Drejtësisë, Rr. Sheh Zeneli, Vlorë; Adresë e-mail: klinikateligjit@osfa.al; Tel: +355695254053Orari i pritjes: 09.00 – 14.00;iv. Zyra e Ndihmës Ligjore Falas pranë Ministrisë së Drejtësisë, Adresa: Bulevardi Zogu I, Tiranë; Adresë e-mail: klinikateligjit@osfa.al; Orari i pritjes: E hënë deri të Enjte 8.30 – 16.30 : E premte 8.30-14.00.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet