Nese I mitur i ngre nje kallezim…

Nese I mituri ngre nje kallezim, a duhet dhe firma e prindit si perfaqesues, apo Jo?


Qytetari: X. X. Data: 11 June , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Nese I mitur i ngre nje kallezim…”

  1. Ada Dimo Ada Dimo says:

    Pershendetje,

    Ne perputhje me piken 1 te nenin 49 te Kodit te Drejtesise Penale per te Mitur, jane te parashikuara veprimet e detyrueshme proceduriale, ne te cilen percaktohet se, cdo veprim procedural i kryer në lidhje me të miturin bëhet në prani të mbrojtësit, përfaqësuesit ligjor dhe psikologut. Nga ky rregull bëhet përjashtim vetëm në rastet kur veprimet ose mosveprimet e të miturit rrezikojnë sigurinë publike dhe/ose në rastet e parashikuara lidhur me gjendjen e flagrancës, sipas dispozitave të Kodit të Procedurës Penale.

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet