Ne vijim te pyetjes: Terheqja e vendimit te arsyetuar

Faleminderit per pergjigjen z. Fushaxhia,
Ceshtja ime eshte kerkese civile dhe jo gjykim themeli, prandaj ankimi 5 dite fillon nga dita e shpalljes. (zenie afati). Vete gjyqtari me tha hajde ne date 17 gusht ta marresh.


Qytetari: T. T. Data: 17 August , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Ne vijim te pyetjes: Terheqja e vendimit te arsyetuar”

 1. Pershendetje. Pavaresisht nese vendimi eshte vendim themeli, apo vendim i ndermjetem, referuar neneve 443 dhe 444 te K.Pr.Civile, afati fillon nga e nesermja e komunikimit te vendimit te arsyetuar.

  Neni 443
  Afati i ankimit
  (Shtuar një paragraf me ligjin nr. 8812, datë 17.5.2001)
  Afati i ankimit në gjykatën e apelit, kundër vendimeve
  përfundimtare të gjykatës së shkallës së parë, është 15 ditë.
  Afati për të bërë rekurs në Gjykatën e Lartë, kundër vendimeve
  të gjykatës së apelit, është 30 ditë.
  Afati për të kërkuar rishikimin e vendimit të gjykatës së
  shkallës së parë dhe kundërshtimin e të tretit është 30 ditë.
  Afati i ankimeve të veçanta është 5 ditë.

  Neni 444
  Fillimi i afateve të ankimit
  (Ndryshuar me ligjin nr. 8812, datë 17.5.2001 dhe nr. 38/2017, datë
  30.3.2017)
  Afatet e caktuara në nenin 443 janë të prera dhe fillojnë nga
  dita e nesërme e njoftimit të vendimit të arsyetuar.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet