Ne vijim te pyetjes: Shpenzimet per procesin e divorcit

Faleminderit per pergjigjen e pare, por isha me shume e interesuar per ceshtjen e pageses se avokatit i cili ishte i pranishem vetem nje here ne seancen e pare. Nese eshte e mundur do doja te dija sa eshte detyrimi kundrejt avokatit? Ju faleminderit


Qytetari: E. L. Data: 24 September , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Ne vijim te pyetjes: Shpenzimet per procesin e divorcit”

  1. 2

    Pershendetje
    Ne vijim te pergjigjes se pare, theksojme se avokatia eshte profesion I lire dhe tarifa e shërbimit te avokatisë vendoset me marreveshje ndermjet paleve.
    Sidoqofte ju mund te konsultoheni me Tarifat e publikuara ne webin zyrtare te Domes Kombetare te Avokatise ne linkun ne vijim http://www.dhka.org.al/index.php/legjislacioni/tarifa-te-shperblimit-te-avokateve-per-dhenien-e-ndihmes-juridike .
    Faleminderit,

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet