Ne vijim te pyetjes : Neglizhenca e instancave shteterore

Pershendetje ,

Para disa ditesh ju kam drejtuar nje pyetje si ne titullin e pyetjes me larte .

Nje nga av. kishte shkruar per te hapur nje kerkese padi ne objekt : Detyrimin etj….. per te mare nje vendim per te drejten time qe pretendoj nje gjykaten administrative. Nga ana juaj kerkoj nese me ndihmoni me bazen ligjore te ketij objekti , apo nese mund te me dergoni nje shembull kerkese padie

Faleminderit


Qytetari: R. T. Data: 16 June , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Ne vijim te pyetjes : Neglizhenca e instancave shteterore”

  1. Pershendetje.
    Baza ligjore e problemit tuaj eshte neni 17/ç e ligjit 49/2012 ‘Per Gjykatat Administrative dhe gjykimin e mosmarrveshjeve Administrative’.

    Te njejten pergjigje jua kemi vene ne dispozicion edhe ne pyetjen tuaj te meparshme te cilen e gjeni ne kete link: https://juristionline.al/questions_of_civil/ne-vijim-te-pyetjes-neglizhenca-e-instancave-shteterore/

    Faleminderit!

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet