Ne vijim te pyetjes: kerkese per ndihme

Faleminderit Znj. Dama per pergjigjen tuaj!
a ka ndonje problem se ne aktin tim te ankimit kam shenuar ne objekt: Ndryshimin e vendimit nr……….te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane duke vendosur pranimin e plote te kerkeses? Pra nuk e kam cilesuar “ndryshim i pjesshem”.  Ju faleminderit edhe njehere!


Qytetari: 1. 1. Data: 19 August , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Ne vijim te pyetjes: kerkese per ndihme”

  1. 1

    Pershendetje,
    Eshte ne rregull objekti i ankimit sipas percaktimit tuaj. Ju sugjerojme qe ne seance gjyqesore te jeni i qarte ne artikulimin e kerkesave tuaja, duke kerkuar lenien ne fuqi te vendimit qe disponon per pjesen e pranuar te padise dhe te kerkoni ndryshimin e vendimit per pjesen e rrezuar te padise dhe pranimin e padise edhe per ate pjese.
    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet