Ne vijim te pyetjes: ankim kunder vendimit te prokurorise

Prokurori e ka rregjistuar procedimin ne rregjistrin e ceshtjeve, por ka vendosur mosfillimin e hetimeve  3 muaj pas depozitimit. Procedimi dhe hetimi e njeta gje jane?


Qytetari: R. F. Data: 24 July , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Ne vijim te pyetjes: ankim kunder vendimit te prokurorise”

  1. Pershendetje

    Procedimi penal konsiderohet se fillon me urdher te prokurorit, kur ky i fundit shqyrton kallezimin penal dhe provat e paraqitura me te dhe konsideron se mund te kete veper penale dhe se per te certifikuar kete, nevojiten prova shtese. Pra, kur prokurori krijon bindjen se ka prova të mjaftueshme për të hapur një çështje penale atëherë vendos fillimin e procedimit penal dhe kryerjen e hetimeve. Ne perfundim te hetimeve, varesisht rezultatit te ketyre hetimeve, prokurori mund t’i kerkoje gjykates “pushimin e ceshtjes/procedimit penal” ose “deklarimin fajtor te personit nen hetim”.

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet