Ne lidhje me pagen

Pershendetje,

Nje individ pezullohet disa dite nga puna duke mos marre page per arsye te mosparaqitjes ne pune dhe paga mujore qe i paguhet per aq dite sa ka qene ne pune eshte me e vogel se paga minimale. Ne kete rast, sigurimet mujore mbi bazen e ciles page llogariten, mbi pagen qe ka per aq dite sa punoi apo mbi pagen minimale? Faleminderit


Qytetari: A. S. Data: 7 January , 2021, Kategoria: Sigurimet shoqerore.

One response to “Ne lidhje me pagen”

  1. Pershendetje. Sigurimet shoqerore do te llogariten mbi bazen e diteve te punes qe personi ka qene ne pune dhe te pages qe ka marre per ato dite pune. Paga minimale eshte paga me e vogel e lejuar nga ligji per nje periudhe kohe normale pune prej 40 ore ne jave dhe per nje muaj te plote. Ne rast se ne nje marredhenie pune, punemarresi ka punuar me pak se ky minimum, atehere sigurisht qe dhe llogaritja e kontributeve do te jete mbi bazen e diteve te punes dhe te pages se perfituar.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet