Ne lidhje me ndermjetesimin

Pershendetje, a mund te me rekomandoni nje ndërmjetës dhe si mund ta kontaktoj ate? Sa kushton procedura? Ju faleminderit


Qytetari: I. D. Data: 19 February , 2021, Kategoria: Ndermjetesim.

One response to “Ne lidhje me ndermjetesimin”

  1. Eniana Qarri Eniana Qarri says:

    Pershendetje,

    Kur palët vendosin për zgjidhjen e mosmarrëveshjes me ndërmjetësim atëherë ato mund të zgjedhin bashkërisht një ose më shumë ndërmjetës nga lista e ndërmjetësve të licencuar. Regjistrin e ndërmjetësve të licencuar mund ta gjeni në faqen web të Dhomës Ndërkombëtare të Ndërmjetësve http://www.dhkn.gov.al/regjistri
    ose në linkun: http://www.gjykatatirana.gov.al/previewdoc.php?file_id=734

    Për sa i përket tarifave, aktualisht ato janë të përcaktuara në Vendimin nr. 10, datë 23/11/2013 “Për miratimin e manualit “Për tarifat e shpërblimit për punën e ndërmjetësit dhe shpenzimet e kryera si rezultat i veprimtarisë së ndërmjetësimit” të miratuar nga Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve dhe të publikuara në linkun: https://juristionline.al/wp-content/uploads/2021/01/DOC280121-28012021130920.pdf

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet