Ne lidhje me ATP-ne

Pershendetje,
A keni ju mundesi te merreni edhe me problemet ne lidhje me dokumentacionin e tokes, qe zyra e ATP-se na i ka lene pergjysem? Ju faleminderit,


Qytetari: E. H. Data: 18 January , 2021, Kategoria: Ceshtje pronesie, procedura administrative.

One response to “Ne lidhje me ATP-ne”

  1. Ada Dimo Ada Dimo says:

    Pershendetje

    Ju bejme me dije se, ne mbeshtejte te ligjit 111/2017 “Per ndihmen juridike te garantuar nga shteteti”, juristet e angazhuar ne kete platforme, kryesisht mund te ofrojne keshillim ligjor; informacion mbi legjislacionin ne fuqi dhe të drejtat dhe detyrimet e subjekteve të ligjit; metodat për ushtrimin e këtyre të drejtave në procesin gjyqësor dhe në atë jashtëgjyqësor; dhënien e ndihmës në hartimin dhe përpilimin e dokumenteve të nevojshme për të vënë në lëvizje administratën shtetërore ose për të kërkuar ndihmë juridike dytësore.
    Ne varesi te problematikes konkrete qe ju do te parashtroni mund te behet edhe keshillimi perkates.

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet