Ndryshim emri

Pershendetje! Kur ndryshon emrin ne gjendje civile si behet ndryshimi ne dokumentet e hipotekes dhe ne banke? Faleminderit,


Qytetari: A. D. Data: 8 December , 2020, Kategoria: procedura administrative, Sherbime.

One response to “Ndryshim emri”

  1. 1

    Pershendetje,

    Ne momentin e ndryshimit te emrit tuaj ne gjendjen Civile, atehere ju i drejtoheni me kerkese institicioneve perkatese (Drejtorise Vendore te ASHK-se dhe bankes) qe te procedojne me ndryshimin e emrit, mbeshtetur ne vertetimin qe ju merrni prane ZGjC-se qe verteton ndryshimin emrit tuaj.
    Per ndryshimin e emrit ne dokumentat e leshuara nga hipoteka, do te duhet te dorezoni aktet origjinale kadastrale (certifikate pronesie te pasurise) te leshuara me emrin tuaj te vjeter dhe te paguani tarifat perkatese per sherbimin e korigjimit (ndryshimit) te emrit ne kartele e pajisjen me certifikate pronesie ne emrin tuaj te ndryshuar. Per kete sherbim, ju duhet te aplikoni online permes portalit qeveritar e-Albania. Per me shume informacion, ju lutem vizitoni linkun ne vijim: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9483
    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet