Ndryshim emri

Kam deshire te ndryshoj nje germe ne emrin tim, e cila do te jete per here te pare ne jete. Sipas nje postimi te meparshem ne kete platform lexoj qe duke i u referuar Nenit 57/1, pika 3, të Ligjit Nr.130/2013, “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.10129, date 11.05.2009 “Për Gjendjen Civile”, të ndryshuar, kërkesa përndryshimin e emrit ose mbiemrit duhet të bëhet vetëm një herë dhe vetëm për shkaqe papërshtatshmërie. Kam dy pyetje te cilat po ua parashtoj me poshte:

1. Sipas ligjit cilat shkaqe vleresohen si shkaqe papershtashmerie per ndyshimin e emrit?
2. Ne nje postim te meparshem ne kete platforme jepet lista e dokumentave qe nevojiten per ndryshim emri si me poshte:
Dokumentat për ndërrim emri, or mbiemri ose te dyja :
*kërkesë
*vërtetim nga prokuroria
* vërtetim nga gjykata
* çertifikatë lindje me foto
– Cfare lloji vertetimi nevojitet nga prokuroria? Cili eshte emertimi specifik i ketij vertetimi?
– Cfare lloji vertetimi nevojitet nga gjykata? Cili eshte emertimi specific i ketij verterimi?

Faleminderit!


Qytetari: P. S. Data: 9 November , 2020, Kategoria: Gjendja civile.

One response to “Ndryshim emri”

  1. Pershendetje. Shkaqe papershtatshmerie konsiderohen ato kur emri ka permbajtje te papershtatshme ne baze te kuptimit te gjuhes shqipe. Te tille mund te konsiderohen emrat fyes, diskriminues, etj..

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet