Ndim juridike ne lidhje me ankimin juridik

Me mbeshtetien e drejtuesve te Klinikes se ligjit tiran me ndimuan dhe orjentuar te klinika e ligjit Vlore te me ndimonte per hartimin e kerkes-padis.
Ndersa pala e paditur policia e shtetit ne prapsim kerkon rrezimin e kerkeses pasi nuk eshte shkruar ankim administrative ne organin publik a duhej te behej ankim ne insitucionet eprore rasti jon. Ju faleminderit


Qytetari: E. D. Data: 13 February , 2020, Kategoria: Uncategorized.

2 responses to “Ndim juridike ne lidhje me ankimin juridik”

  1. Pavarsisht pretendimeve te pales se paditur Policise se Shtetit, eshte Gjykata kompetente per te vendosur mbi KERKESE PADINE tuaj

  2. Në rastin tuaj duhet parë se si qëndron çështja. Por parimisht ankimi administrativ kur është i detyrueshëm duhet të bëhet përpara se të ngrihet padia dhe pa kaluar afati i parashikuar në ligj për ankimin. Në rast se ka kaluar afati i ankimit administrativ nuk ke çfarë të bësh më, pasi vetë ligji kërkon shterimin e juridiksionit administrativ për të kaluar në juridiksionin gjyqësor.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet