Ndihme juridike per ankim kunder vendimit te gjykates TR

Pershendetje,

Nga ana a prokurorise eshte ankimuar nje vendim i Gjykates Tirane. Cilat jane hapat qe duhet te ndjek une si pale kallezuese ne kete pike? Faleminderit


Qytetari: E. H. Data: 6 July , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Ndihme juridike per ankim kunder vendimit te gjykates TR”

  1. Pershendetje. Ceshtja juaj do te shqyrtohet nga Gjykata e Apelit brenda 30 diteve nga momenti qe dosja shkon prane kesaj gjykate. Nese ju kerkohet nga Gjykata e Apelit, ju do te paraqisni qendrimin tuaj me shkrim, ku do te jepni argumentet tuaja se perse vendimi i gjykates se shkalles se pare eshte marre ne perputhje me ligjin dhe provat.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet