Ndihma juridike dytesore

Pershenderje, jam nje nga kategortite e vecanta te perfitimit te nidhmes dyresore, (pa u varur nga kriteri pasuror), duhet ti kerkoj gjykates qe te marre ndihmen juridike apo ndonje institucioni tjeter, pasi jam kategori e vecante e percaktuar ne ligj, dhe besoj qe nuk do kete nevoje per ndonje shqyrtim te thelluar. Si funksionon?


Qytetari: F. H. Data: 30 July , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Ndihma juridike dytesore”

  1. Pershendetje. Ne baze te ligjit qe rregullon ndihmen ligjore falas, cdo person qe ploteson kriteret e percaktuara ne kete ligj, ka te drejte t’i kerkoje gjykates qe t’i caktoje nje avokat te paguar nga shteti. Ne faqen e jurisitit online, ne seksionin ndihme dytesore, (https://juristionline.al/kerko-ndihme-juridike-dytesore/ ) mund te shkarkoni formularet qe duhen plotesuar per t’u paraqitur ne gjykate. Ne baze te formularit keni mundesi dhe te vleresoni nese ju i plotesoni kushtet e percaktuara ne ligj, dhe nese beni pjese ne nje nga kategorite qe perfitojne nga ndihma ligjore falas. Kerkesa depozitohet ne gjykate dhe eshte gjykata qe vendos nese ju i plotesoni keto kritere.
    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet