Ndihma ekonomike

Konform ligjit per te drejten e informimit më takon info per proceduren e ndihmes ekonomike. Sipas udhezimeve kam plotesuar pasi dhe te zyra punes me thane qe me takon. Pergjigjja me mail nga sherbimi social eshte qe duhet ti drejtohem bashkise perseri pas shume emailesh .

Ju lutem nje pergjigje


Qytetari: B. S. Data: 29 September , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Ndihma ekonomike”

  1. 1

    Pershendetje. Perfituesit e ndihmes ekonomike percaktohen mbi bazen e nje sistemi pikezimi, ne varesi te aplikuesve te tjere dhe te pikeve qe cdo personi i caktohen bazuar mbi kriteret qe ai permbush. Aplikimi per ndihme ekonomike behet prane administratorit social te njesise administrative perkatese, ose prane e-albania. Për të përfituar ndihmë ekonomike kryefamiljari, duhet qe nga data 1-10 e çdo muaji te paraqitet prane administratorit. Dokumenti i vetem i nevojshme eshte karta e identitetit.
    Per me shume informacion mund te shikoni:
    http://www.sherbimisocial.gov.al/ndihma-ekonomike/

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet