Nderrim mbiemri

Pershendetje,

Jam nje goce qe sapo kam mbushur 18 vjec. Jam rritur nga nena ime dhe nga babai im jo natural, pasi babai natyral me ka braktisur ne moshen 2 vjece dhe nuk eshte dukur me qe atehere. Do doja me shpirt te nderroja mbiemrin dhe te merrja mbiemrin e babait qe me ka rritur…Cfare menyrash ka per te arritur kete qellim? Shume faleminderit,


Qytetari: A. B. Data: 21 November , 2020, Kategoria: Gjendja civile.

One response to “Nderrim mbiemri”

 1. Përshëndetje! Mbiemri mund të ndryshojë vetëm në rastet e mëposhtme:
  a) sipas rasteve të parashikuara në Kodin e Familjes;
  b) me kërkesë të personit të interesuar, sipas procedurës së parashikuar në nenet 57/1 deri në 57/10 të këtij Ligjit Nr. 10 129, datë 11.5.2009 “PËR GJENDJEN CIVILE” (I përditësuar).
  Kërkesa për ndryshimin e emrit/mbiemrit i paraqitet përgjegjësit të zyrës së gjendjes civile, ku kërkuesi ka vendbanimin.
  Çdo shtetas mund të kërkojë ndryshimin e mbiemrit pranë zyrës së gjendjes civile ku ka vendbanimin. Kërkesa duhet të përmbajë arsyen/shkakun e ndryshimit të emrit/mbiemrit dhe emrin/mbiemrin e ri që kërkohet të merret. Kërkesa paraqitet personalisht nga kërkuesi në zyrën e gjendjes civile përkatëse.
  Kërkesa për ndryshimin e mbiemrit duhet të bëhet vetëm një herë dhe vetëm për shkaqe papërshtatshmërie.
  Ministri përgjegjës për gjendjen civile parashikon me udhëzim rregullat lidhur me përcaktueshmërinë e emrave/mbiemrave që konsiderohen të papërshtatshëm, si dhe listën me emra dhe mbiemra të personave që kanë rëndësi historike, familjeve të shquara në shkallë kombëtare apo të mirënjohura në bashkinë/komunën ku ka vendbanimin kërkuesi, së bashku me një listë, pasi merr paraprakisht mendimin e institucioneve të specializuara.
  Sa më sipër, ligji nuk parashikon mundesinë e ndryshimit të mbiemrit në rastin tuaj. Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet