Nderhyrje ne rregjistrat e gjendjes civile

Pershendetje,

Duke marr shkas nga deklarata e Ministres se Drejtesise se mund t’i drejtohemi portalit per ndihme ligjore, po ju shkruaj ne lidhje me problemin me poshte:
Problemi lidhet me Gj.C te qytetit X, pasi ne ne rregjistrat themeltar jane bere nderhyrje duke ndryshuar, shtuar pjestare.  Problemin po e shoqeroj edhe me foto te fleteve te rregjistrit themeltar, te cilat nuk korrespondojne nje pjese nr rendor, shkrimi, boje-shkrimi i perdorur gjate viteve 50-74.

Ne cfare rruge ligjore mund te ndiqet ky problem civile apo penale? Duke shpresuar ne mirekuptimin tuaj! Jam ne pritje te prgj.
Faleminderit


Qytetari: F. C. Data: 26 April , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Nderhyrje ne rregjistrat e gjendjes civile”

 1. Elona Mone Elona Mone says:
  1

  Pershendetje,

  Nisur nga sa parashtroni ne pyetjen tuaj, vihet ne dukje se ka nderhyrje ne rregjistrat themeltare nga punonjes te gjendjes civile duke kryer ndryshime te fletave te rregjistrit dhe duke ju sjelle pasoja. Kjo lloj problematike eshte e karakterit penal. Ju mund t’i drejtoheni Prokurorise se Rrethit Gjyqesor ku keni vendbanimin duke perpiluar nje kallezim lidhur me kete problem. Kallzimit i bashkelidhet i gjithe dokumentacioni qe dispononi. Eshte prokuroria ajo qe nis hetimet dhe vlereson nese ceshtja eshte per procedim penal. Kjo varet nga efekti kohe dhe nga provueshmeria e faktit penal ne baze te ligjit dhe provave.

  Nga ana tjeter ju nuk percaktoni llojin e demit qe ju ka ardhur nga ky veprim – ndryshimi i fleteve te rregjistrit. Ju lutemi te percaktoni me teper te dhena ne menyre qe te identifikojme saktesisht pasojen e ardhur ne funksion te vleresimit te pergjegjesise civile dhe kerkimit te shperblimit te demit, nese mundeni ne rastin konkret.

  Faleminderit,

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet