Ndalimi i konkurrences

Pershendetje,

Ne rast se punedhenesi kerkon te nenshkruaje marreveshje per ndalimin e konkurrences me punemarresin, ne perputhje me dispozitat e Kodit te Punes, a eshte i detyruar punemarresi ta nenshkruaje kete marreveshje? Cilat jane pasojat per cdo rast? Faleminderit,


Qytetari: B. A. Data: 31 January , 2021, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Ndalimi i konkurrences”

  1. 1

    Pershendetje. Ndalimi i konkurrences behet me marreveshje te paleve kontraktore, punedhenesit dhe punemarresit, pra asnje prej tyre nuk eshte i detyruar ta nenshkruaje. Qe punemarresi te jete i detyruar te zbatoje marreveshjen e ndalimit te konkurrences, duhet qe ai te kete pasur dijeni per sekrete te lidhura me veprimtarine e punedhenesit, si dhe vetëm nëse punedhenesi i ofron punëmarrësit, gjatë periudhës së ndalimit, jo më pak se 75 për qind të pagës që ai do të merrte po të
    vazhdonte të punonte për punëdhënësin.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet