Mos zbatimi i porosise se drejtorit te pergjithshem

Pershendetje ,

Nese drejtori i pergjithshem i drergon nje shkrese nje institucioni vartes te tij , dhe i le nje porosi ( detyre ) te njoftojen Dr e prgj per x perblem te qytetarit dhe punonjesi i rrethit nuk e zbaton urdherin e dr te prgj , une si qytetar (viktime i cili mu mohua e drejta) kujt ti drejtohem dhe a marr demshperblim ?


Qytetari: A. B. Data: 15 June , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Mos zbatimi i porosise se drejtorit te pergjithshem”

  1. 1

    Pershendetje.
    Ju keni te drejte qe per cdo veprim qe kerkoni nga organet e administrates publike, ne rast se ato nuk ju pergjigjen brenda afateve ligjore, t’i drejtoheni fillimisht me ankim organit administrativ epror dhe ne rast se nuk ka nje te tille , mund te paraqisni nje kerkese padi prane gjykates administrative te rrethit ku ju banoni. Objekti i kerkese padise do te jete detyrimi i organit perkates te administrates publike per te kryer veprimin qe ju pretendoni se ju takon.
    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet