Mbyllja e fabrikes

Cfare te drejtash kam si punetore kur mbyllet fabrika ku punoj?


Qytetari: I. Z. Data: 1 June , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Mbyllja e fabrikes”

  1. Pershendetje,
    Te drejtat tuaja, si punemarrese ne rast te mbylljes se fabrikes ku punoni, ndryshojne ne varesi te arsyeve se perse eshte mbyllur fabrika, a jeni likujduar plotesisht ose jo, a jane respektuar plotesisht procedurat etj. Nese fabrika eshte ne proces falimenti, atehere punonjesit jane ne radhen e pare preferenciale te cilet duhet te likujdohen plotesisht, nese punedhenesi nuk ka shlyer te gjitha pagat ndaj jush. Nese ndodhemi para kushteve te mbylljes se deges dhe transferimit te ndermarrjes, atehere te drejtat tuaja ndryshojne, ne kete rast ndodh tranferimi i te drejtave dhe detyrimeve ne nje mjedis te ri pune dhe ne nje punedhenes te ri deri në përfundim të afatit kontraktual të njoftimit ose afatit të përcaktuar me kontratë individuale. Pushimi nga puna per shkak te transferimit te ndermarrjes eshte i paligjshem.

    Per t’ju dhene nje pergjigje te plote e te sakte, do duhet te dime saktesisht rrethanat/shkaqet e lidhura me mbylljen e fabrikes, proceduren qe po ndiqen me punemarresit, fakte rreth punesimit tuaj ne fabrike (p.sh kohezgjatja e punesimit) etj.

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet