Mbiemri pas zgjidhjes se marteses

Pershendetje! A mundem une ta mbaj mbiemrin e bashkeshortes nqse ndahem? Faleminderit


Qytetari: I. K. Data: 1 February , 2021, Kategoria: Familjare, Gjendja civile.

One response to “Mbiemri pas zgjidhjes se marteses”

  1. Përshëndetje,

    Neni 146 i Kodit të Familjes parashikon rastin e përdorimi të mbiemrit pas zgjidhjes së partesës, si më poshtë:
    “ Bashkëshorti që me lidhjen e martesës ka ndryshuar mbiemrin e tij, pas zgjidhjes së martesës merr mbiemrin që ka pasur para lidhjes së martesës. Gjykata, me kërkesën e bashkëshortit dhe kur është në interes të tij ose të fëmijëve, mund të lejojë që ai të mbajë mbiemrin që ka marrë me lidhjen e martesës.”
    Pra, nese ju deshironi te mbani mbiemrin qe keni marre me lidhjen e marteses, kete duhet ta kerkoni perpara gjykates gjate procesit per zgjidhjen e marteses, duke argumentuar se pse kjo eshte ne interesin tuaj. Eshte Gjykata ajo qe vendos nese ju mund ta mbani mbiemrin e ish-bashkeshorites ose jo, pas zgjidhjes se marteses. Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet