Mbi zbatimin e akteve te miratuara per shkak te Covid19

A perfiton nga paketa e ndihmes financiare per shkak te COVID-19 nje punonjes ne adminstrate shteterore, i cili eshte me masen pezullim nga puna? Kjo mase eshte marre para 1 vit e gjysem.  Nese po, lutem me udhezoni sesi proçedohet? Ju faleminderit


Qytetari: R. R. Data: 18 April , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Mbi zbatimin e akteve te miratuara per shkak te Covid19”

 1. Spiro Maliqi Spiro Maliqi says:
  1

  Pershendetje,
  Ne rastin tuaj nuk mund te perfitohet “paga e luftes”.
  Ne piken 7, germa “c” te VKM nr.305, datë 16.4.2020 “Per percaktimin e procedurave, te dokumentacionit dhe te mases se perfitimit te ndihmes financiare per te punesuarit aktuale dhe punonjesit e larguar nga puna si pasoje e COVID-19” percaktohet se: “Nuk përfitojnë ndihmë financiare, sipas këtij vendimi, punonjësit e institucioneve shtetërore si dhe të punësuarit në shoqëritë me kapital shtetëror”.

  Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet