Mbi koeficientin e vjetërsisë në pune

Jam një qytetar, i cili punoj në një ndërmarrje sh.a, nuk më paguhet koefiçienti i vjetërsisë ne pune edhe pse kam mbi 8 vite në këtë ndërmarrje pa ndërprerje përfshi dhe vite të tjera të siguruara me pare, çfarë duhet të bëj? Faleminderit.


Qytetari: R. . Data: 18 November , 2019, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Mbi koeficientin e vjetërsisë në pune”

  1. Nese ky fakt eshte i parashikuar ne Kontraten tuaj te punes qe ke lidhur me ndermarrjen, mund ti drejtohesh punedhenesit(Ndermarrjes) me nje kerkese zyrtare per trajtim.
    Ndersa ne Kodin e punes shperblimi per vjetersi ne pune parashikohet kur kontrata zgjidhet pa shkaqe te justifikuara ose te paarsysheme nga punedhenesi

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet