Masa disiplinore e ankimuar n gjykate a eshte ne fuqi?

Jam nepunëse civil dhe ndaj meje eshte marre mase disiplinore.Kjo mase e marre eshte ankimuar ne gjykate por akoma nuk eshte shqyrtuar.Pyetja ime eshte: Ne kuptimin ligjor a është në fuqi per me .


Qytetari: V. G. Data: 18 September , 2019, Kategoria: Pune.

3 responses to “Masa disiplinore e ankimuar n gjykate a eshte ne fuqi?”

 1. Për sa kohë nuk ka një vendim përfundimtar dhe i formës së prerë nga Gjykata kompetente, masa disiplinore është akoma në fuqi.

 2. 1

  Deri sa te kesh marre nje vendim gjyqesore te formes se prere qe shfuqizon kete mase disiplinore, ajo do mbete ne fuqi.
  Qe ta pezullosh zbatimin e mases duhet te kerkosh njekohesiht Sigurimin e padise me objekt pezullimin e zbatimit te saj deri ne perfundim te gjykimit te themelit

 3. 4

  Pershendetje,
  Masa disiplinore do te jete ne fuqi, derisa gjykata te kete marre nje vendim perfundimtar, pra ju te keni fituar gjyqin dhe ceshtja te jete gjykuar ne shkalle te pare dhe ne apel.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet