Martese

Pershendetje
Une jam shqiptar nga Kosova, ndersa gruaja ime eshte shqiptare nga Shqiperia. Kurorezimin mendojme ta bejme tani ne Shqiperi. Referuar kesaj, a mund te me tregoni ju lutem se cila eshte menyra me e shpejte qe gjithashtu edhe une ta kem nje pasaporte shqiptare? Faleminderit paraprakisht,

Qytetari: A.K.
Data: 4 Mars 2022, Kategoria: Procedura administrative, Shtetësi

Përgjigje nga Avokatët tanë për pyetjen.

Juristi Online

One Response

 1. Përshëndetje,
  Ligji nr.113/2020, në nenin 8, pika 3 të tij ka përcaktuar se: “I huaji, që është i martuar me shtetas shqiptar për një periudhë prej jo më pak se 3 (tre) vjetësh, mund të paraqesë kërkesë për të fituar shtetësinë me natyralizim, edhe nëse nuk plotëson kushtet e përcaktuara në shkronjat “c” dhe “e” të pikës 1 të këtij neni, nëse ka banuar në mënyrë të ligjshme dhe të vazhdueshme në territorin e Republikës së Shqipërisë të paktën për 1 (një) vit.”
  Pra, sipas këtij neni kushtet për fitimin e shtetësisë shqiptare me natyralizim, për shkak martese janë:
  – Kohëzgjatja e martesës me shtetasen shqiptare të jetë më shumë sesa 3 vite;
  – Të keni banuar në mënyrë të rregullt në Shqipëri për të paktën 1 vit ( që do të thotë të jeni pajisur me leje qendrimi për motive familjare në Shqipëri për të paktën një vit);
  – Të plotësoni kriteret e tjera të përcaktuara në ligj sa i përket banesës, të ardhurat familjare, të mos jeni i dënuar penalisht etj.
  Dokumentacionin e nevojshëm për fitimin e shtetësisë shqiptare e gjeni në Udhëzimin nr.65, datë 04.02.2021 të Ministrit të Brendshëm, të cilën mund ta aksesoni në linkun https://www.mb.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/Udhezim_2021_Dokumentacioni-per-Shtetesine.pdf
  Faleminderit!

Lini një Përgjigje