Kopje proces-verbali

Kam kerkuar ne prokurori kopjen e nje procesverbali per nje deshmi te dhene nga ana ime, ne cilesine e nje deshmitari okular. Prokuroria thote qe nuk jepen te tilla dokumenta. A ka te drejte ta dergoj ceshtjen ne gjykate? Nese po, cfare procedure duhet te ndjek per gjykate? Faleminderit,


Qytetari: E. L. Data: 19 January , 2021, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Kopje proces-verbali”

  1. Pershendetje,

    Deshmia juaj mund te jete pjese e sekretit hetimore dhe ju nuk mund te dispononi nje kopje te deshmise. Nese informacioni qe ju keni qene deshmitare okular eshte i vlefshem per t’u paraqitur ne nje tjeter proces administrativ apo gjyqesore, ju mund te kerkoni qe kete ta marre gjykata.
    Disponim mbi dosjen dhe aktet e kane vetem palet ne proces.
    Vleresoj se ju nuk keni te drejte mbi pretendimet qe ju prarashtroni dhe aq me teper te kaloni ceshtjen ne gjykate.

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet