Marrja e pages se luftes nga punonjesit e paregjistruar nga punedhenesi

Pershendetje,

Si ta marr pagen e luftes kur punedhenesi nuk me kishte regjistruar? Ka ndonje mundesi? Faleminderit,


Qytetari: B. M. Data: 25 April , 2020, Kategoria: Uncategorized.

2 responses to “Marrja e pages se luftes nga punonjesit e paregjistruar nga punedhenesi”

  1. Pershendetje!

    Jo, ne rast se punedhenesi nuk ju ka regjistruar, atehere ju nuk mund te perfitoni pagen e luftes. Faleminderit

  2. Pershendetje,

    Vendimet e qeverise, mbi bazen e te cilave jane miratuar paketat e ndihmes financiare nr.1 dhe nr.2, nuk kane ndonje parashikim ligjor ne lidhje me kete situate. Nisur nga deklarimet publike ne media, Ju mund te perfitoni pagen e luftes, nese denonconi prane organeve tatimore punedhenesin tuaj, ne te cilin keni punuar ne te zeze. Kjo ne funksion te verifikimit te rastit nga administrata tatimore.

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet