Mangesite te certifikata e pronesise

Pershendetje,

Kam marr certifikaten e pronesise, por nuk ka te shenuar pjesen (_/_) dhe te kartela te seksioni “B” ku thote pjesa takuese me del 0/0. Jam pronar i vetem i nje shtepie private. Certifikata me ka ardhur me vule elektronike nga e-Albania. Ka ndonje gabim qe nuk me eshte shenuar pjesa? Faleminderit,


Qytetari: G. H. Data: 5 February , 2021, Kategoria: procedura administrative.

One response to “Mangesite te certifikata e pronesise”

  1. Pershendetje. Seksioni i pjeseve sherben ne rastet kur pasuria eshte ne bashkepronesi, per te percaktuar pjeset perkatese te secilit bashepronar. Ne momemtin qe ju jeni bashkepronar i vetem, atehere nuk eshte e nevojshme qe ky seksion te jete i plotesuar, pasi ju i zoteroni te gjitha pjeset.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet