Lloji i shkeljes

Xhaxhai i një ministri në qeverinë shqiptare fiton tendera nëpërmjet kompanisë së tij private nga institucione publike te varura nga Ministri të tjera, nga institucione publike të pavarura dhe të varura nga Kryeministria gjatë kohës që nipi i vet është ministër. Pyetjet e mia janë këto:
(a) Cfarë lloj shkeljeje kemi në këtë rast nga institucionet publike që e kanë shpallur fitues tenderi kompaninë e xhaxhait të ministrit?
(b) Si kombinohet konkretisht neni 13 i ligjit nr.9901, datë 14.4.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” me ligjin nr. 8116, datë 29.3.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”?

Qytetari: A.K.
Data: 28 Mars 2023, Kategoria: Ndihmë ligjore

Përgjigje nga Avokatët tanë për pyetjen.

Juristi Online

One Response

  1. Përshëndetje,
    Ju informojmë dy pyetjet e mësipërme nuk mund të shqyrtohen nga platforma JuristiOnline.al, sepse bazuar në “Termat dhe kushtet e përdorimit” të cilat i gjeni edhe në linkun në vijim https://juristionline.al/privacy-policy/, platforma ka si objekt të veprimtarisë këshillimin ligjor me natyrë të përgjithshme dhe informuese për problemet ligjore të qytetarëve.

    Gjithë të mirat!

Lini një Përgjigje