Leje vjetore dhe kontrate huaperdorje

Pershendetje,
Nese mundeni nje pergjigje per sa me poshte:
1- Si paguhet leja vjetore ne momentin e perfundimit te marredhenies se punes, duhet ta mbash te siguruar ne tatime per aq dite sa leje te pakonsumuar ka apo ia kalon si shperblim, duke e larguar nga sistemi ne diten e fundit te punes?
2- Kontrata e huaperdorjes a mund te behet pa kundershperblim apo cdo kontrate duhet te sjelle efekt financiar? Ju falenderoj


Qytetari: R. B. Data: 26 October , 2020, Kategoria: Detyrime, Pune.

One response to “Leje vjetore dhe kontrate huaperdorje”

  1. 1

    Pershendetje. Nese leja vjetore paguhet ne momentin e largimit nga puna, atehere ajo llogaritet si shperblim dhe mbi te nuk paguhen sigurime shoqerore dhe shendetesore.
    Kontrata e huaperdorjes mund te jete me dhe pa shperblim, ne varesi se si palet e percaktojne ne kontrate. Kushti i kesaj kontrate eshte qe obekt te jete nje send i pakonsumueshem, pra qe ne fund te kontrates te rikthehet i njejtin send qe eshte dhene.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet